Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv za projekt PROJEKT ZAŽELI U OPĆINI VOĐINCI

JAVNI POZIV

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-27, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 „Projekt Zaželi u Općini Vođinci“, UP.02.1.1.05.0043 – Program zapošljavanja žena Općina Vođinci, KLASA: 402-05/17-01/01, URBROJ: 2188/14-17-11 te članka 36. Statuta Općine Vođinci ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 10a/13 ) načelnik Općine Vođinci objavljuje

JAVNI POZIV 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu

„Projekt Zaželi u Općini Vođinci“

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI


1. UVJETI

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice; s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

 

  1. OPIS POSLOVA

– pomoć u dostavi namirnica,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,

– briga o higijeni i osobnom izgledu,

– pomoć u socijalnoj integraciji,

– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,

– uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

  1. BROJ TRAŽENIH RADNICA

Traženi broj radnica je 10.

  1. MJESTO RADA

Poslovi će se obavljati na području Općine Vođinci.

  1. TRAJANJE RADNOG ODNOSA

Predviđeno trajanje radnog odnosa je 24 mjeseca

  1. DOSTAVA PRIJAVA

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

  1. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
  2. Presliku osobne iskaznice
  3. Presliku dokaza o završenoj školi
  4. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  5. Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje koja se može preuzeti osobno u zgradi Općine Vođinci, J.J.Strossmayera 198.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 098 528 042

Prijave na natječaj dostavljaju se osobno u zgradi Općine Vođinci ili poštom na adresu:

OPĆINA VOĐINCI

J.J.Strossmayera 198

32 283 Vođinci

uz naznaku : „ Projekt Zaželi u Općini Vođinci“

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 3.siječnja 2018.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

NAČELNIK OPĆINE

Martin Kordić

Skip to content