Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat “Zacjevljenje dijela korita Vođinački rit, Vodotoka II. reda u k.o. Vođinci, od 2+927 do 3+180 Vođinci”

Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat “Zacjevljenje dijela korita Vođinački rit, Vodotoka II. reda u k.o. Vođinci, od 2+927 do 3+180 Vođinci” pogledati ovdje

Skip to content