Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni radovi 2024.-Javni poziv

Na temelju članka 12. st. 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br.: 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23), te članka 46. Statuta Općine Vođinci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 4/18 i 7/21) Općinski načelnik Općine Vođinci raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

za zapošljavanje u Programu javnih radova „Revitalizacija javnih površina na području Općine Vođinci kroz mjeru Javni rad“

Za radno mjesto: Radnik/ca u javnom radu

Broj izvršitelja: 2

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Trajanje javnog rada: 6 mjeseci

Razina obrazovanja: osobe bez obrazovanja (bez kvalifikacije), završena osnovna škola, završena srednja škola u trajanju tri ili četiri godine.

Opis poslova:

 • Sakupljanje, čišćenje i odvoz materijala zaostalih nakon elementarne nepogode na javnim površinama, na ukupnoj površini od 4.000 m2
 • sječa i usitnjavanje grana i porušenih stabala za pripremu komposta nastalih nakon elementarne nepogode uz šumu na površini od 7.000 m2
 • Uređenje 2 nerazvrstane ceste (Kučište i Mate Ivaniševića) u dužini 1,8 km kojima je vlasnik odnosno kojima upravlja Općina Vođinci – uklanjanje smeća i drugog otpada
 • popravak (dijelova ograde na koje bi se djeca mogla ozlijediti te uklanjanje hrđe), farbanje ograde i nogometnih golova na nogometnom igralištu na NK Mladost Vođinci kako bi boravak djece na istom bio sigurniji
 • uređenje pješačko biciklističke staze (u Kolodvorskoj ulici) sadnja i orezivanje ukrasnog drveća uz stazu,
 • pometanje i čišćenje korova, lišća i drugog otpada, sadnja cvijeća i ukrasnog bilja te održavanje i okopavanje postojećih ispred općine, crkve i školskog igrališta – budući da općina ima samo komunalnog djelatnika koji inače brine o navedenom i ne stiže sve obaviti sam potrebne su nam osobe zaposlene u javnom radu kako bi nam u tome pomogle
 • distribucije paketa hrane i higijenskih potrepština socijalno ugroženim obiteljima na području Općine Vođinci – povremeno, kada nam GD Crvenog križa Vinkovci omogući pakete za socijalno ugrožene
 • uređenje zelene površine oko mjesnog groblja u Vođincima, uklanjanje osušenih grmova i sadnja novih

Radno iskustvo nije potrebno.

Riječi i pojmovi u ovom javnom pozivu koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni.

Natječaj je otvoren od 04.04.2024. do 12.04.2024. godine.

Zamolbe donijeti osobno ili preporučenom poštom, svakim radnim danom od 09:00–13:00 sati u prostorije Općine Vođinci, J. J. Strossmayera 198, s naznakom „Za natječaj-javni radovi“.

U radni odnos će biti primljeno 2 osobe, po slijedećim kriterijima:

 1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:
  – roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, hrvatski branitelji, djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja
 2. korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju
 3. osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca
 4. osobe uključene u Program Posao+

Napomena – osobe koje ne mogu biti uključene u potporu:

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

Prijavitelji su uz pisanu prijavu dužni priložiti:

 1. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 2. Presliku osobne iskaznice
 3. Ispis staža iz E-knjižice (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja)
 4. Presliku dokaza o završenoj školi
 5. Potvrdu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja)
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 7. Podnositelji  su u životopisu dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini pripadaju, te priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika, npr;
 • Roditelji s 4 i više malodobne djece: Rodne listove za svu djecu.
 • Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti: Rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.
 • Roditelji udovci: Rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika.
 • Roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja: Rodni listovi djece.
 • Osobe s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.
 • Prijavni obrazac (preuzet u prostorijama Općine Vođinci), te druga  odgovarajuća dokumentacija (potvrde/uvjerenja).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ovaj Javni poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Vođinci, www.vodjinci.hr  te na oglasnoj ploči Općine Vođinci.

 

Prijavni-obrazac-2024

Skip to content