Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Počinje provedba projekta Zaželi u Općini Vođinci-IV.faza

Molimo sve zainteresirane korisnike da se jave u općinu Vođinci ili na

kontakt broj:032/205-452 radi dodatnih informacija.

Ciljna skupina:

 • Osobe starije od 65 godina
 • Odrasle osobe s invaliditetom

Osobe starije od 65 godina

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem

su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i čiji mjesečni prihodi:

 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • za višečlana kućanstva u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 300% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • koji istovremeno ne koriste slijedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

Odrasle osobe s invaliditetom (18 ili više godina starosti)

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog poziva i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Nije dozvoljeno paralelno korištenje usluge pomoći u kući ili sličnih usluga iz javnih i/ili drugih izvora, navedeno bi se smatralo dvostrukim financiranjem koje nije prihvatljivo.

Kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života (članak 15., Zakon o socijalnoj skrbi, NN,br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23).

Javni poziv za sudjelovanje u projektu Zaželi

Obrazac prijave za sudjelovanje u projektu

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

 

Skip to content