Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: admin

Javni poziv za projekt PROJEKT ZAŽELI U OPĆINI VOĐINCI

JAVNI POZIV

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-27, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 „Projekt Zaželi u Općini Vođinci“, UP.02.1.1.05.0043 – Program zapošljavanja žena Općina Vođinci, KLASA: 402-05/17-01/01, URBROJ: 2188/14-17-11 te članka 36. Statuta Općine Vođinci ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 10a/13 ) načelnik Općine Vođinci objavljuje

(više…)

Skip to content