Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Natječaji

Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vođinci u 2023. godini

Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji 2023.

Mjera 1.1. Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljište ili stambenog objekta na području Općine Vođinci

Prijava za mjeru 1.1.

Izjava o predaji zadužnice mjera 1.1

Izjava o promjeni prebivališta – građevinsko zemljište mjera 1.1

Izjava o promjeni prebivališta – stambeni objekt mjera 1.1

Izjava za suvlasnika mjera 1.1.

Izjava podnositelja o prvoj nekretnini mjera 1.1.

Izjava supružnika podnositelja zahtjeva o prvoj nekretnini mjera 1.1.

Izjava prijavitelja o trenutnom stambenom statusu mjera 1.1.

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Mjera 1.2. Poboljšanje kvalitete stanovanja postojećeg stambenog objekta

Prijava za Mjeru 1.2.

Izjava o predaji zadužnice Mjera 1.2

Izjava o zadržavanju prebivališta Mjera 1.2

Izjava za suvlasnika Mjera 1.2.

Izjava podnositelja o prvoj nekretnini Mjera 1.2.

Izjava supružnika podnositelja zahtjeva o prvoj nekretnini Mjera 1.2.

Izjava prijavitelja o trenutnom stambenom statusu mjera 1.2.

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Mjera 1.3. Financijska pomoć za izgradnju stambenog objekta na području Općine Vođinci

Prijava za mjeru 1.3.

Izjava o predaji zadužnice mjera 1.3.

Izjava o promjeni prebivališta – mjera 1.3.

Izjava za suvlasnika mjera 1.3.

Izjava podnositelja o prvoj nekretnini mjera 1.3.

Izjava supružnika podnositelja zahtjeva o prvoj nekretnini mjera 1.3.

Izjava prijavitelja o trenutnom stambenom statusu mjera 1.3.

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Općina Vođinci prijavljuje projekt na Poziv iz Programa  „Zaželi- prevencija institucionalizacije“ Ref.br.: SF.3.4.11.01. 

Potrebno je definirati potrebe stanovnika naše Općine, na način da utvrdimo koliko ima zainteresiranih korisnika, te koliko korisnika ispunjava uvjete za uključivanje u navedeni Projekt.

Uvjetima natječaja koji su raspisani na stranici https://esf.hr/esfplus/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-prevencija-institucionalizacije/ propisani su uvjeti koje moraju zadovoljavati budući korisnici.


Propisano je da se u projekt mogu kao korisnici uključiti dvije kategorije osoba:
1. osobe starije od 65 godina
2. odrasle osobe s invaliditetom.

Uvjeti koje svaka od kategorija mora zadovoljiti:
1. Osobe starije od 65 godina:  

• ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu čiji mjesečni prihodi:

– za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 626,92 eura)

– za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 150% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 940,38 eura)

• koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

2. Odrasle osobe s invaliditetom:

• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja

• koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Ukoliko zadovoljavate ove uvjete i želite primati uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom financirane iz Programa  „Zaželi- prevencija institucionalizacije“ Ref.br.: SF.3.4.11.01.  molimo Vas da se javite osobnim dolaskom  u Općinu Vođinci, na e-mail opcina.vodjinci@gmail.com ili na broj telefona 032/205-452.

 

Potrebno je popuniti Obrazac za iskaz interesa koji se nalazi u nastavku i isti dostaviti u Općinu Vođinci.

OBRAZAC za iskaz interesa

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Zaželi u Općini Vođinci-III.faza”

Odluku o odabiru kandidatkinja pogledati ovdje.

 

Razgovor (intervju) sa kandidatkinjama prijavljenima na Javni natječaj održat će se u četvrtak 26.01.2023.godine s početkom od 10:00sati u prostorijama Općine Vođinci, poziv na razgovor (intervju) pogledati ovdje.

 

Općina Vođinci objavljuje Javni natječaj za prijem radnica u radni odnos na određeno vrijeme  u Općinu Vođinci

za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi u Općini Vođinci.

Broj traženih osoba:15

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci

Javni natječaj za prijam u radni odnos

Obrazac-prijave-na-natjecaj-radnica

 

Oglas za prijam u službu Zaželi u Općini Vođinci – II. faza koordinator na projektu

Provjera znanja i sposobnosti putem pisanoga testiranja i intervjua za radno mjesto koordinator na EU projektu “Zaželi u Općini Vođinci – II faza” održati će se u utorak 28.07.2020.godine u 9:00 sati.

 

Oglas za prijam u službu Zaželi u Općini Vođinci – II. faza koordinator na projektu

OBRAZAC Izjave da ne postoje zapreke iz članka 15

Opis poslova i podaci o plaći

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u fin.raz.2014-2020

Upute za korisnike sredstava

Skip to content