Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vijesti

Javni radovi 2024.-Javni poziv

Na temelju članka 12. st. 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br.: 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23), te članka 46. Statuta Općine Vođinci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 4/18 i 7/21) Općinski načelnik Općine Vođinci raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

za zapošljavanje u Programu javnih radova „Revitalizacija javnih površina na području Općine Vođinci kroz mjeru Javni rad“

Za radno mjesto: Radnik/ca u javnom radu

Broj izvršitelja: 2

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Trajanje javnog rada: 6 mjeseci

Razina obrazovanja: osobe bez obrazovanja (bez kvalifikacije), završena osnovna škola, završena srednja škola u trajanju tri ili četiri godine.

Opis poslova:

 • Sakupljanje, čišćenje i odvoz materijala zaostalih nakon elementarne nepogode na javnim površinama, na ukupnoj površini od 4.000 m2
 • sječa i usitnjavanje grana i porušenih stabala za pripremu komposta nastalih nakon elementarne nepogode uz šumu na površini od 7.000 m2
 • Uređenje 2 nerazvrstane ceste (Kučište i Mate Ivaniševića) u dužini 1,8 km kojima je vlasnik odnosno kojima upravlja Općina Vođinci – uklanjanje smeća i drugog otpada
 • popravak (dijelova ograde na koje bi se djeca mogla ozlijediti te uklanjanje hrđe), farbanje ograde i nogometnih golova na nogometnom igralištu na NK Mladost Vođinci kako bi boravak djece na istom bio sigurniji
 • uređenje pješačko biciklističke staze (u Kolodvorskoj ulici) sadnja i orezivanje ukrasnog drveća uz stazu,
 • pometanje i čišćenje korova, lišća i drugog otpada, sadnja cvijeća i ukrasnog bilja te održavanje i okopavanje postojećih ispred općine, crkve i školskog igrališta – budući da općina ima samo komunalnog djelatnika koji inače brine o navedenom i ne stiže sve obaviti sam potrebne su nam osobe zaposlene u javnom radu kako bi nam u tome pomogle
 • distribucije paketa hrane i higijenskih potrepština socijalno ugroženim obiteljima na području Općine Vođinci – povremeno, kada nam GD Crvenog križa Vinkovci omogući pakete za socijalno ugrožene
 • uređenje zelene površine oko mjesnog groblja u Vođincima, uklanjanje osušenih grmova i sadnja novih

Radno iskustvo nije potrebno.

Riječi i pojmovi u ovom javnom pozivu koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni.

Natječaj je otvoren od 04.04.2024. do 12.04.2024. godine.

Zamolbe donijeti osobno ili preporučenom poštom, svakim radnim danom od 09:00–13:00 sati u prostorije Općine Vođinci, J. J. Strossmayera 198, s naznakom „Za natječaj-javni radovi“.

U radni odnos će biti primljeno 2 osobe, po slijedećim kriterijima:

 1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:
  – roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, hrvatski branitelji, djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja
 2. korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju
 3. osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca
 4. osobe uključene u Program Posao+

Napomena – osobe koje ne mogu biti uključene u potporu:

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

Prijavitelji su uz pisanu prijavu dužni priložiti:

 1. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 2. Presliku osobne iskaznice
 3. Ispis staža iz E-knjižice (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja)
 4. Presliku dokaza o završenoj školi
 5. Potvrdu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja)
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 7. Podnositelji  su u životopisu dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini pripadaju, te priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika, npr;
 • Roditelji s 4 i više malodobne djece: Rodne listove za svu djecu.
 • Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti: Rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.
 • Roditelji udovci: Rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika.
 • Roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja: Rodni listovi djece.
 • Osobe s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.
 • Prijavni obrazac (preuzet u prostorijama Općine Vođinci), te druga  odgovarajuća dokumentacija (potvrde/uvjerenja).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ovaj Javni poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Vođinci, www.vodjinci.hr  te na oglasnoj ploči Općine Vođinci.

 

Prijavni-obrazac-2024

Jednokratna pomoć umirovljenicima za uskrsne blagdane

Povodom nadolazećih uskrsnih blagdana umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine s primanjima do 450,00 eura te osobama bez primanja starosti 60 i više godina s prebivalištem u Općini Vođinci dodijeliti će se jednokratna pomoć u obliku  vrijednosne potvrde u iznosu 50,00 eura.

Dobivenu potvrdu umirovljenici, starije osobe i korisnici osobne invalidnine moći će iskoristiti (utrošiti) do 15.04.2024.godine u sljedećim prodavaonicama na području Općine Vođinci:

 1. SLAVONIJA – BOŠKOVIĆ d.o.o. Vođinci (obje poslovnice)
 2. PATRIČAR d.o.o. PJ 52 Vođinci
 3. BOSO d.o.o. Vođinci (obje poslovnice)

Odluku o dodjeli jednokratne pomoći umirovljenicima s područja Općine Vođinci za uskrsne blagdane pogledati ovdje

UPRIZORENJE MUKE KRISTOVE U VOĐINCIMA

Župa “Kraljice svete Krunice” Vođinci u suradnji sa općinom Vođinci organizira uprizorenje Muke Kristove u subotu, 16. ožujka 2024. s početkom u 15.00 sati.

Radi se o simboličnom izričaju kojim članovi Udruge “Stepinčeva oaza mira” (70-ak glumaca) iz Zaprešića prikazuju posljednja dva dana Isusovog života: Veliki Četvrtak i Veliki Petak.

Sama izvedba započinje u župnoj crkvi u Vođincima i potom se ide postepeno kroz sredinu sela razmatrajući Križni put sve do tzv. “Bedenka” koji je u samom središtu Vođinaca gdje će biti prikazane zadnje dvije scene razapinjanja i polaganja Isusa u grob. Očekuje se više stotina ljudi na ovom duhovnom događanju.

Posjetitelji će tijekom uprizorenja moći svojim novčanim prilogom podržati misijski rad s. Klementine Banožić u Ekvadoru kao i same troškove organizacije uprizorenja Muke Kristove.

Sve od srca pozivamo da ne propustite kroz ovaj scenski prikaz u kojem će sudjelovati više od 70 glumaca vidjeti najljepšu ljubavnu priču ikad ispričanu – priču o našem spasenju.

Dođite i povedite nekoga sa sobom

Promocija knjige Povijest jedne laži, Nisam”roba s greškom” autorice Jasne Buhač-Starc

U petak 23.02.2024. u prostorijama DVD-a u Vođincima s početkom u 19 sati bit će upriličena promocija knjige „Povijest jedne laži“ autorice Jasne Buhač-Starc. Radi se o ispovijesti Vinkovčanke koja je nakon četiri godine šutnje odlučila progovoriti o nepravdi koja ju je zadesila i zbog koje je ostala bez posla. Ukratko, kao djelatnica Službe kriminalističke policije Buhač-Starc surađivala je s istražiteljem čiji je predmet bio vezan uz razotkrivanje okolnosti ratnog zločina na Ovčari. No, u jednom trenutku predmetni izvidi su naprasno prekinuti, istražitelj je suspendiran ,a s njim i Buhač-Starc. Dok autorica priča o laži koja se kotrlja u njezinoj sredini i o pogledima svojih dojučerašnjih radnih kolega, govori  i o svojoj istini, istini ponosne majke, supruge, kćeri, odane kolegice.

Kako je ova priča završila dođite i saznajte u petak 23.02.2024. u 19:00 h

dvorana DVD-a, Braće Radić 61, Vođinci

Na promociji će govoriti njezini najvažniji akteri: autorica Jasna Buhač-Starc, zatim urednik knjige Vladimir Bakarić te lektorica i recezentica prof. Nina Martinović Salatović.

Poziv na edukaciju mještana o sustavu civilne zaštite

Edukacija mještana o sustavu civilne zaštite 28.02.2024. godine s početkom u 17 sati, u prostorijama NK Mladost, na adresi Braće Radić 10, Vođinci.

Brošura

OPĆI PODACI O PROGRAMU

 Program edukacije građana o sustavu civilne zaštite težišno obuhvaća upoznavanje građana sa opasnostima i rizicima od nastanka velikih nesreća ili katastrofa te sa organizacijom sustava civilne zaštite za provedbu mjera i postupaka zaštite i spašavanja, sa naglaskom na samopomoć i uzajamnu pomoć i druge postupke građana prije i za vrijeme velikih nesreća i katastrofa.

CILJ EDUKACIJE

 Cilj edukacije građana je educirati ih o uzrocima i vrstama opasnosti  koje mogu izazvati veću nesreću ili katastrofu općenito, a s posebnim naglaskom na opasnosti koje, u skladu s Procjenom rizika, najviše ugrožavaju pripadnike educirane skupine na području njihovog mjesta boravka i rada.

CILJANA SKUPINA

Sve punoljetno, poslovno sposobno stanovništvo u Republici Hrvatskoj

 TRAJANJE EDUKACIJE

 Edukacija traje tri nastavna sata.

NASTAVNI PLAN

 1. Općenito o sustavu civilne zaštite
 2. Zaštita i spašavanje od prirodnih nesreća
 3. Zaštita i spašavanje od civilizacijskih nesreća
 4. Teme od lokalnog značaja

NOSITELJI PRIPREME, ORGANIZACIJE I PROVEDBE

 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Vukovar.

 

 

OBAVIJEST O PLANU RADA DIMNJAČARA

Obavještavaju se mještani Vođinaca da će djelatnici dimnjačarskog uslužnog obrta EKO-DIM

usluge pregleda, kontrole i čišćenje dimnjaka obavljati dana

20. i 21. veljače 2024.

Za sve informacije možete se obratiti na tel: EKO-DIM 032/367-819

Skip to content