Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javno informiranje

Načelnik Općine Vođinci dana 01.09.2021. donio je

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vođinci

Odluka načelnika OSPUO-IV. ID PPUO Vođinci

Skip to content