Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dobro došli na službene stranice Općine Vođinci

PREZENTACIJA PROJEKTA “ZAŽELI U OPĆINI VOĐINCI”

Prezentacija Projekta“ Zaželi u Općini Vođinci „održala se  21.veljače 2018.godine u 12.00 sati u vijećnici Općine Vođinci. Prezentaciji su prisustvovali i naši partneri na projektu: Centar za socijalnu skrb Vinkovci i Zavod za zapošljavanje.

Prezentaciju su medijski popratili: Vinkovački list, RTL televizija i VTV televizija. (više…)

Javni poziv za projekt PROJEKT ZAŽELI U OPĆINI VOĐINCI

JAVNI POZIV

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-27, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 „Projekt Zaželi u Općini Vođinci“, UP.02.1.1.05.0043 – Program zapošljavanja žena Općina Vođinci, KLASA: 402-05/17-01/01, URBROJ: 2188/14-17-11 te članka 36. Statuta Općine Vođinci ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 10a/13 ) načelnik Općine Vođinci objavljuje

(više…)

Projekt “Zaželi” u Općini Vođinci

Općina Vođinci dobila je još jedan projekt koji će biti financiran od strane Europske unije u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020.
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao Upravljačko tijelo u postupku odabira projekata u okviru trajnog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi-Program zapošljavanja žena „ donijelo je Odluku da se projektu „Zaželi u Općini Vođinci“ dodijeli 1.539.939,85 kuna bespovratnih sredstava.
Projekt „Zaželi u Općini Vođinci „ ocjenjen je s 108 od ukupno 110 bodova na što smo itekako ponosni i jedan je od prvih projekata koji će se financirati u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava.
Projektom „Zaželi u Općini Vođinci „ zaposliti će se 10 žena na 24 mjeseca.
U sklopu Projekta „Zaželi u Općini Vođinci „ žene će se educirati odnosno prekvalificirati i steći javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti.
Žene koje budu zaposlene na projektu brinuti će se za 40 krajnjih korisnika odnosno osoba starije životne dobi ,osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom .

Ciljevi  projekta:

su podizanje razine znanja i vještina žena za uspješan izlazak na tržište rada i poboljšanje kvalitete života starih i nemoćnih osoba sa područja Općine Vođinci.

Ciljne skupine :

su nezaposlene žene pripadnice ciljnih skupina sa područja Općine Vođinci, registrirane na Zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Vinkovci.

Ukupna vrijednost projekta : 1.539.939,85 kn

Prijavitelj: Općina Vođinci

Partneri: Centar za socijalnu skrb Vinkovci, HZZ Područni ured Vinkovci

Trajanje projekta: 1.12.2017. – 1.6.2020.

Fond: Europski socijalni fond

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Projekt je financiran 100 % iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020 iz Europskog socijalnog fonda.

Link :  https://www.esf.hr/

https://strukturnifondovi.hr/

 

 

Skip to content