Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dobro došli na službene stranice Općine Vođinci

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Općina Vođinci prijavljuje projekt na Poziv iz Programa  „Zaželi- prevencija institucionalizacije“ Ref.br.: SF.3.4.11.01. 

Potrebno je definirati potrebe stanovnika naše Općine, na način da utvrdimo koliko ima zainteresiranih korisnika, te koliko korisnika ispunjava uvjete za uključivanje u navedeni Projekt.

Uvjetima natječaja koji su raspisani na stranici https://esf.hr/esfplus/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-prevencija-institucionalizacije/ propisani su uvjeti koje moraju zadovoljavati budući korisnici.


Propisano je da se u projekt mogu kao korisnici uključiti dvije kategorije osoba:
1. osobe starije od 65 godina
2. odrasle osobe s invaliditetom.

Uvjeti koje svaka od kategorija mora zadovoljiti:
1. Osobe starije od 65 godina:  

• ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu čiji mjesečni prihodi:

– za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 626,92 eura)

– za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 150% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 940,38 eura)

• koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

2. Odrasle osobe s invaliditetom:

• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja

• koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Ukoliko zadovoljavate ove uvjete i želite primati uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom financirane iz Programa  „Zaželi- prevencija institucionalizacije“ Ref.br.: SF.3.4.11.01.  molimo Vas da se javite osobnim dolaskom  u Općinu Vođinci, na e-mail opcina.vodjinci@gmail.com ili na broj telefona 032/205-452.

 

Potrebno je popuniti Obrazac za iskaz interesa koji se nalazi u nastavku i isti dostaviti u Općinu Vođinci.

OBRAZAC za iskaz interesa

O B A V I J E S T o javnom otvaranju ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vođinci, KLASA: 320-01/23-02/3, URBROJ:2196-30-02-23-03 objavljenog 16.06.2023. na oglasnoj ploči Općine Vođinci, na mrežnoj stranici Općine Vođinci https://www.vodjinci.hr/ i na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede; poveznica https://poljoprivreda.gov.hr/poljoprivreda-173/javni-natjecaji-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-rh/javni-natjecaj-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-na-podrucju-opcine-vodjinci/6225 a koji je trajao od 16. lipnja 2023. do 15. srpnja 2023., provest će se dana 31. kolovoza 2023. godine (četvrtak) u 08:00 sati u sali Hrvatski dom na adresi Braće Radić 61, Vođinci.

 

Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Obavijest uzgajivačima svinja i subjektima u poslovanju s hranom koji se bave klanjem i/ili preradom mesa svinja

Ministarstvo poljoprivrede i Vukovarsko-srijemska županija, dana 29. kolovoza u 12,00 sati u Vinkovcima u Velikoj Županijskoj vijećnici, Glagoljaška 27a organiziraju Radionicu sa tematikom vezanom za Afričku svinjsku kugu i njenog utjecaja na daljnji rad i poslovanje subjekata u Vukovarsko srijemskoj županiji sa slijedećim temama:

  1. „Afrička svinjska kuga i biosigurnost“
  2. „Uvjeti u objektima za klanje svinja, rasijecanje i preradu mesa svinja  te uvjeti za promet i označavanje mesa/proizvoda od mesa svinja nakon pojave afričke svinjske kuge“
  3. „Potpore uzgajivačima svinja s objekata u zonama ograničenja“.

Na radionici će sudjelovati djelatnici Ministarstva poljoprivrede koji su nakon početnih izlaganja  na raspolaganju za sva dodatna pitanja i pojašnjenja sudionicima radionice.

Banka u pošti – nove usluge koje Hrvatska pošta d.d. nudi u poštanskim uredima

 

Banka u pošti

Riječ je o uvođenju bankarskih usluga u sve poslovnice Hrvatske pošte u kojima sada korisnici osim poštanskih mogu obaviti osiguravateljske, telekomunikacijske, maloprodajne i bankarske usluge.

Ovim projektom privatnim i poslovnim korisnicima u poštanskim uredima diljem zemlje dostupne su i bankarske usluge Hrvatske poštanske banke.

Cilj Hrvatske pošte je podizanje kvalitete i raznovrsnosti usluga, a samim time i širenje mogućnosti za stanovnike u manjim mjestima i na otocima.

JEDNOKRATNA NAKNADA ZA OSOBE POGOĐENE PRIRODNOM NEPOGODOM

Korisnici zajamčene minimalne naknade te sve osobe koje su pretrpjele štetu na stambenim objektima s područja naše Općine od srijede  (02.08.2023.g.) od 12:00 h mogu podići potvrdu s kojom se trebaju javiti u Hrvatski zavod za socijalni rad Vinkovci kako bi ostvarili pravo na jednokratnu naknadu.

Kako bi se izdala potvrda potrebno je donijeti osobnu iskaznicu te OIB podnositelja zahtjeva.

S potvrdom je potrebno otići u Hrvatski zavod za socijalni rad Vinkovci te tamo predati zahtjev za jednokratnu naknadu uslijed prirodne nepogode.

Za samce će pomoć iznositi 331,81 euro/2.500,kn, a za kućanstvo 464,53 eura/3.500 kn.

Ukoliko korisnik zatraži isplatu jednokratne naknade na bankovni račun, brže će ostvariti isplatu.

Obrazac jednokratna naknada

Potvrde za građevinski materijala za sanaciju obiteljskih kuća i Registar šteta

Općina Vođinci od 26.07.2023.godine više ne izdaje Potvrde za građevinski materijal za sanaciju obiteljskih kuća.

Svi koji još nisu, a žele prijaviti štetu to mogu napraviti do 28.07.2023. godine (petak) na obrascu PN koji će se unositi u Registar šteta.

Također svi koji su dobili Potvrdu za građevinski materijal za sanaciju obiteljskih kuća, istu štetu mogu prijaviti i u Registar šteta na obrascu PN.

Uz obrazac PN obavezno se prilaže dokaz o legalnosti objekta koji se prijavljuje (Građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili potvrdu katastra da je objekt izgrađen prije 1968.godine).

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

Zbog velike materijalne štete na poljoprivredi, građevinama i infrastrukturi uzrokovane olujnim i orkanskim vjetrom, župan Vukovarsko-srijemske županije dana 21. srpnja 2023. godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode nastale uslijed olujnog i orkanskog vjetra za područje Vukovarsko-srijemske županije.

Šteta se prijavljuje od 21. srpnja 2023. do zaključno 28. srpnja 2023. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vođinci svaki radni dan u vremenu od 9:00 do 14:00 sati.

 

Za prijavu potrebna je sljedeća dokumentacija:

  • Ispunjen obrazac PN,
  • Ispunjen obrazac Izjave o osiguranju,
  • Ispunjen obrazac Privole,
  • Preslika osobne iskaznice, OIB,
  • IBAN račun,
  • dokaz o prijavi potpore za 2023. godinu APPRRR-u – preslika lista A i B Zahtjeva za potporu (ako je šteta nastala na čestici koja se nalazi u Zahtjevu),
  • dodatna dokumentacija (fotografije i sl.)

 

Odluka o proglašenju prirodne nepogode

Obavijest o podnošenju prijava štete od prirodne nepogode

Obrazac PN

Izjava o osiguranju

Obrazac privola

 

 

Skip to content