Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dobro došli na službene stranice Općine Vođinci

O B A V I J E S T o javnom otvaranju ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vođinci, KLASA: 320-01/23-02/3, URBROJ:2196-30-02-23-03 objavljenog 16.06.2023. na oglasnoj ploči Općine Vođinci, na mrežnoj stranici Općine Vođinci https://www.vodjinci.hr/ i na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede; poveznica https://poljoprivreda.gov.hr/poljoprivreda-173/javni-natjecaji-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-rh/javni-natjecaj-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-na-podrucju-opcine-vodjinci/6225 a koji je trajao od 16. lipnja 2023. do 15. srpnja 2023., provest će se dana 31. kolovoza 2023. godine (četvrtak) u 08:00 sati u sali Hrvatski dom na adresi Braće Radić 61, Vođinci.

 

Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Obavijest uzgajivačima svinja i subjektima u poslovanju s hranom koji se bave klanjem i/ili preradom mesa svinja

Ministarstvo poljoprivrede i Vukovarsko-srijemska županija, dana 29. kolovoza u 12,00 sati u Vinkovcima u Velikoj Županijskoj vijećnici, Glagoljaška 27a organiziraju Radionicu sa tematikom vezanom za Afričku svinjsku kugu i njenog utjecaja na daljnji rad i poslovanje subjekata u Vukovarsko srijemskoj županiji sa slijedećim temama:

  1. „Afrička svinjska kuga i biosigurnost“
  2. „Uvjeti u objektima za klanje svinja, rasijecanje i preradu mesa svinja  te uvjeti za promet i označavanje mesa/proizvoda od mesa svinja nakon pojave afričke svinjske kuge“
  3. „Potpore uzgajivačima svinja s objekata u zonama ograničenja“.

Na radionici će sudjelovati djelatnici Ministarstva poljoprivrede koji su nakon početnih izlaganja  na raspolaganju za sva dodatna pitanja i pojašnjenja sudionicima radionice.

Banka u pošti – nove usluge koje Hrvatska pošta d.d. nudi u poštanskim uredima

 

Banka u pošti

Riječ je o uvođenju bankarskih usluga u sve poslovnice Hrvatske pošte u kojima sada korisnici osim poštanskih mogu obaviti osiguravateljske, telekomunikacijske, maloprodajne i bankarske usluge.

Ovim projektom privatnim i poslovnim korisnicima u poštanskim uredima diljem zemlje dostupne su i bankarske usluge Hrvatske poštanske banke.

Cilj Hrvatske pošte je podizanje kvalitete i raznovrsnosti usluga, a samim time i širenje mogućnosti za stanovnike u manjim mjestima i na otocima.

JEDNOKRATNA NAKNADA ZA OSOBE POGOĐENE PRIRODNOM NEPOGODOM

Korisnici zajamčene minimalne naknade te sve osobe koje su pretrpjele štetu na stambenim objektima s područja naše Općine od srijede  (02.08.2023.g.) od 12:00 h mogu podići potvrdu s kojom se trebaju javiti u Hrvatski zavod za socijalni rad Vinkovci kako bi ostvarili pravo na jednokratnu naknadu.

Kako bi se izdala potvrda potrebno je donijeti osobnu iskaznicu te OIB podnositelja zahtjeva.

S potvrdom je potrebno otići u Hrvatski zavod za socijalni rad Vinkovci te tamo predati zahtjev za jednokratnu naknadu uslijed prirodne nepogode.

Za samce će pomoć iznositi 331,81 euro/2.500,kn, a za kućanstvo 464,53 eura/3.500 kn.

Ukoliko korisnik zatraži isplatu jednokratne naknade na bankovni račun, brže će ostvariti isplatu.

Obrazac jednokratna naknada

Potvrde za građevinski materijala za sanaciju obiteljskih kuća i Registar šteta

Općina Vođinci od 26.07.2023.godine više ne izdaje Potvrde za građevinski materijal za sanaciju obiteljskih kuća.

Svi koji još nisu, a žele prijaviti štetu to mogu napraviti do 28.07.2023. godine (petak) na obrascu PN koji će se unositi u Registar šteta.

Također svi koji su dobili Potvrdu za građevinski materijal za sanaciju obiteljskih kuća, istu štetu mogu prijaviti i u Registar šteta na obrascu PN.

Uz obrazac PN obavezno se prilaže dokaz o legalnosti objekta koji se prijavljuje (Građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili potvrdu katastra da je objekt izgrađen prije 1968.godine).

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

Zbog velike materijalne štete na poljoprivredi, građevinama i infrastrukturi uzrokovane olujnim i orkanskim vjetrom, župan Vukovarsko-srijemske županije dana 21. srpnja 2023. godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode nastale uslijed olujnog i orkanskog vjetra za područje Vukovarsko-srijemske županije.

Šteta se prijavljuje od 21. srpnja 2023. do zaključno 28. srpnja 2023. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vođinci svaki radni dan u vremenu od 9:00 do 14:00 sati.

 

Za prijavu potrebna je sljedeća dokumentacija:

  • Ispunjen obrazac PN,
  • Ispunjen obrazac Izjave o osiguranju,
  • Ispunjen obrazac Privole,
  • Preslika osobne iskaznice, OIB,
  • IBAN račun,
  • dokaz o prijavi potpore za 2023. godinu APPRRR-u – preslika lista A i B Zahtjeva za potporu (ako je šteta nastala na čestici koja se nalazi u Zahtjevu),
  • dodatna dokumentacija (fotografije i sl.)

 

Odluka o proglašenju prirodne nepogode

Obavijest o podnošenju prijava štete od prirodne nepogode

Obrazac PN

Izjava o osiguranju

Obrazac privola

 

 

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu V.IDPPUO Vođinci

Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vođinci

održati će se

12.srpnja 2023. u prostorijama Općine Vođinci, J.J.Strossmayera 198, Vođinci.

V I&D PPUO Vođinci – objava javne rasprave

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u javnu raspravu.

PPUO Vodinci – V izmjene i dopune – PRIJEDLOG

PPUO Vodinci – V izmjene i dopune – SAZETAK

2.D. Vodoopskrba_pp

2.E. Odvodnja i melioracije_pp

5. Suncana elektrana Vodinci_ pp

Skip to content