Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proračun za 2023.godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vođinci za 2023. godinu

Izvještaj o izvršenju proračuna

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vođinci za 2023. godinu

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vođinci za 2023.

 

Konsolidirani financijski izvještaj za 2023. godinu

Financijski izvještaj općina Vođinci

Bilješke konsolidirani 2023

Potvrda

Referentna stranica- konsolidirani

 

Financijski izvještaj za 2023.godinu

Obrasci financijskih izvještaja

Bilješke – 2023. Općina Vođinci

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju

Referentna stranica

 

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Vođinci za 2023. godinu pogledati ovdje.

link na službeni vjesnik: https://vusz.hr/download/sluzbeni-vjesnik-32-23-29-12-2023/?wpdmdl=32571&refresh=65cddb64acc5e1707989860

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vođinci za 2023. godinu

link na službeni vjesnik: https://vusz.hr/download/sluzbeni-vjesnik-19-23-09-10-2023/

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vođinci za 2023.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vođinci za 2023. tablice

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vođinci za 2023.

 

Proračun za 2023.

Financijski izvještaj 01.01.2023.-30.06.2023.

Bilješke 01.01.-30.06.2023

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.1

Potvrda (18)

Referentna stranica

Link na službeni vjesnik:

https://www.vusz.hr/Cms_Data/Contents/VSZ/Folders/dokumenti/sluzbeni_vjesnik/~contents/KGMJDS7WMD28QG4Z/slu-beni-vjesnik-31-2022.pdf

Proračun za 2023.

Opći dio izvještaj

Posebni dio izvještaj

Posebni dio funkcijska

Izvještaj ll.

Primici izdaci

Obrazlozenje proracuna za 2023-2025

Odluka o izvršavanju.

Proračunski vodič za građane za 2023.godinu

 

Prijedlog proračuna za 2023.

Prijedlog proračuna za 2023.

Ispis projekcije plana proračuna – Opći dio izvještaj

Ispis projekcije plana proračuna – Posebni dio funkcijska

Ispis projekcije plana proračuna – Posebni dio izvještaj

Ispis projekcije plana proračuna – Radni dio izvještaj ll.

Ispis projekcije plana proračuna – Radni dio primici izdaci

Prijedlog odluke o izvršavanju

Obrazlozenje proracuna za 2023-2025

Proračunski vodič za građane za 2023.godinu

 

Skip to content