Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prostorni planovi

V. IDPPUO Vođinci

V izmjene i dopune PPUO Vodinci – izvjesce o javnoj raspravi (2)

V. izmjene i dopune PPUO Vođinci – Nacrt Odluke o izradi

V I&D PPUO Vođinci – objava javne rasprave

IV. IDPPUO Vođinci

IV. IDPPUO VOĐINCI – TEKST USVOJEN

0_pl_PREGLEDNA KARTA ID

1_pl_NAMJENA

2A_pl_PROMETNI SUSTAV

4_pl_GP Vođinci IV. ID PPUO VOĐINCI – TEKST USVOJEN

 

Ponovna javna rasprava 08.03.2023. o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vođinci

OBJAVA JAVNE RASPRAVE

4. IV. ID PPUO VOĐINCI-prijedlog za PJR

0_p-pjr_PREGLEDNA KARTA ID_HTRS96_W

1_p-pjr_NAMJENA_HTRS96_W

2A_p-pjr_PROMETNI SUSTAV_HTRS96_W

4_p_pjr_GP Vođinci

Objava javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vođinci

Izvješće o Javnoj raspravi IV. ID PPUO Vođinci

OBJAVA JAVNE RASPRAVE

IV. ID PPUO VOĐINCI-prijedlog

0_p_PREGLEDNA KARTA ID_25000

1_p_NAMJENA_25000

2A_p_PROMETNI SUSTAV_25000

4_p_GP Vođinci-5000

 

UPU NASELJA VOĐINCI-KNJIGA 1-doneseni plan

UPU NASELJA VOĐINCI-KNJIGA 2-doneseni plan

Karta 1_pl_NAMJENA-JUG

Karta 1_pl_NAMJENA-SJEVER

Karta 2A_pl_PROMET I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE-JUG

Karta 2A_pl_PROMET I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE-SJEVER

Karta 2B_pl_ PLIN I ELEKTROENERGETIKA-JUG

Karta 2B_pl_ PLIN I ELEKTROENERGETIKA-SJEVER

Karta 2C_pl_VODOOPSKRBA-JUG

Karta 2C_pl_VODOOPSKRBA-SJEVER

Karta 2D_pl_ ODVODNJA-JUG

Karta 2D_pl_ ODVODNJA-SJEVER

Karta 3_pl_OBLICI KORIŠTENJA-JUG

Karta 3_pl_OBLICI KORIŠTENJA-SJEVER

Karta 4_pl_NAČIN I UVJETI GRADNJE-JUG

Karta 4_pl_NAČIN I UVJETI GRADNJE-SJEVER

 

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Vođinci pogledati ovdje

 

Poveznice Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja: https://mgipu.gov.hr/prostorno-uredjenje-3335/prostorni-planovi-8193/informacije-o-planovima-u-izradi/izvjesca-o-javnim-raspravama/vukovarsko-srijemska-zupanija-5260/5260  i   https://ispu.mgipu.hr/

 

Javna rasprava – UPU naselja Vođinci

Odluka o održavanju odgođenog javnog izlaganja

Odluka o odgodi javnog izlaganja

Objava javne rasprave UPU Vođinci

UPU NASELJA VOĐINCI-KNJIGA 1-NP

UPU NASELJA VOĐINCI-KNJIGA 2-NP

Karte

1_np_NAMJENA-JUG

1_np_NAMJENA-SJEVER

2A_np_PROMET I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE-JUG

2A_np_PROMET I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE-SJEVER

2B_np_ PLIN I ELEKTROENERGETIKA-JUG

2B_np_ PLIN I ELEKTROENERGETIKA-SJEVER

2C_np_VODOOPSKRBA-JUG

2C_np_VODOOPSKRBA-SJEVER

2D_np_ ODVODNJA-JUG

2D_np_ ODVODNJA-SJEVER

3_np_OBLICI KORIŠTENJA-JUG

3_np_OBLICI KORIŠTENJA-SJEVER

4_np_NAČIN I UVJETI GRADNJE-JUG

4_np_NAČIN I UVJETI GRADNJE-SJEVER

 

ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA VOĐINCI

Skip to content