Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za 2023. godinu

Proračun Općine Vođinci za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju.

Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti.

1.Ispis projekcije plana proračuna – sažetak

2.Ispis projekcije plana proračuna – Račun prihoda i rashoda

3.Ispis projekcije plana proračuna -Prihodi i rashodi po izvorima

4.Ispis projekcije plana proračuna – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

5.Ispis projekcije plana proračuna -Račun financiranja

6.Ispis projekcije plana proračuna – Račun financiranja prema izvorima financiranja

7.Ispis projekcije plana proračuna – Posebni dio

Obrazlozenje-proracuna-za-2024-2026

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Vođinci

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Vođinci

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vođinci za 2024.-2027

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vođinci za 2024.-2027

Odluka o zakupu javnih površina

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Odluka o zakupu javnih površina na području Općine Vođinci

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Odluka o visini zakupa poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Vođinci

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Odluka o visini zakupa poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Vođinci

Odluka o visini grobnih naknada

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Odluka o visini grobnih naknada

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Vođinci

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Vođinci

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Vođinci

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Vođinci

Odluka o općinskim porezima

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Odluka o općinskim porezima

Odluka o naknadi za novorođenčad

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Odluka o visini naknade roditeljima za novorođenu djecu na području Općine Vođinci

Odluka o komunalnom redu Općine Vođinci

Izvješće o provedenom savjetovanju.

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti.

Odluka o komunalnom redu Općine Vođinci

Odluka o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o grobljima

Izvješće o provedenom savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Odluka o grobljima

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 2023

Izvješće o provedenom savjetovanju.

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 2023

 

Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

 

 

 

Skip to content