Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vođinci

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV.IDPPU Općine Vođinci

Odluka načelnika o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vođinci

Obavijest za javnost o ocjeni

Skip to content