Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proračun za 2021. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vođinci za 2021.

link na službeni vjesnik:

https://www.vusz.hr/Cms_Data/Contents/VSZ/Folders/dokumenti/sluzbeni_vjesnik/~contents/2KN267A5EHJ9DDVN/slu-beni-vjesnik-17-2022.pdf

Odluka o usvajanju 2021

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2021

Izvršenje plana razvojnih programa 2021

Obvezne bilješke uz bilancu 2021

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vođinci za 2021.godinu

Financijski izvještaj za 2021.

Biljeske 2021 – Općina Vođinci

Općina Vođinci-Financijski izvještaj za 2021.

Potvrda FINE – Općina Vođinci

Proračun Općine Vođinci za 2021.godinu

Odluka o izvršavanju

Odluka o usvajanju

Plan 2021 – Opći dio

Plan 2021 – Posebni dio

Plan razvojnih programa

Projekcije – Posebni dio

Projekcije – Opći dio 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vođinci za 2021.godinu

Rebalans – Odluka o usvajanju

Rebalans – Plan razvojnih programa

Rebalans – Opći dio

Rebalans – Posebni dio

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vođinci za 2021.godinu

Odluka o usvajanju II. Rebalans – Odluka o usvajanjuII. Rebalans – Plan razvojnih programaII. Rebalans – Račun financiranja

Izvještaj o izvršenju proračuna

Provedba plana razvojnih programa

Obvezne bilješke uz bilancu 30.06.2021

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vođinci za 2021.godinu

II. Rebalans – Odluka o usvajanju

II. Rebalans – Plan razvojnih programa

II. Rebalans – Račun financiranja

II. Rebalans – Opći dio

II. Rebalans – Posebni dio

Skip to content