Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni radovi 2022.godine

Na temelju članka 35. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“ broj 118/18, 32/20 i 18/22), u okviru Mjera aktivnog zapošljavanja u 2022. godini – Javnog rada, iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, općinski načelnik Općine Vođinci, dana 29. travnja 2022. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Programu javnog rada na području Općine Vođinci

Predmet Javnog poziva: Prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci radi provedbe Programa javnog rada kroz Mjeru javnog rada uz financiranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Naziv radnog mjesta: RADNIK/CA NA UREĐENJU OKOLIŠA

 

Broj izvršitelja: 2 (dvije) osobe

 

Radno  vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: osobe bez obrazovanja (bez kvalifikacije), završena osnovna škola, završena srednja škola u trajanju tri ili četiri godine

Opis poslova: uređenje zelenih površina na području općine Vođinci

Radno iskustvo nije potrebno.

Riječi i pojmovi u ovom javnom pozivu koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni.

Ciljane skupine:

 1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:
 • roditelji sa 4 i više malodobne djece,
 • roditelji djece s teškoćama u razvoju,
 • roditelji djece oboljele od malignih bolesti,
 • roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja,
 • osobe s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji,
 • liječeni ovisnici o drogama,
 • povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,
 • osobe uključene u probaciju,
 • pripadnici romske nacionalne manjine,
 • beskućnici/e,
 • hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva
 • Osoba ne može ponovno biti uključena u mjeru javnog rada 12 (dvanaest) mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javnog rada za tu osobu.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

-zamolbu za posao

-presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice

-dokaz o završenom obrazovanju (preslika svjedodžbe) osim kod osoba bez završene škole -potvrdu (uvjerenje) o vremenu prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ne stariju od dana objave ovog Javnog poziva)

-potvrdu o radnom stažu  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od dana objave ovog Javnog poziva)

dokaz o ispunjavanju jednog od uvjeta posebnog statusa iz točke 1. ciljanih skupina ovog Javnog poziva (osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji)

 

Pisane prijave na Javni poziv, sa traženim prilozima, podnose se osobnom predajom na adresu Općina Vođinci, Vođinci, J.J.Strossmayera 198 u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom „Prijava na  javni poziv za javne radove“.

 

Pisane prijave na Javni poziv sa traženim prilozima predaju se najkasnije do 09.05.2022.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Ovaj Javni poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Vođinci www.vodjinci.hr te oglasnoj ploči Općine Vođinci.

OPĆINSKI NAČELNIK

Martin Kordić

Skip to content