Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proglašenje prirodne nepogode suše

Zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivredi odnosno ratarskim i povrtlarskim kulturama proljetne sjetve te dugogodišnjim nasadima nastalih od 1. lipnja 2022. godine do 31. kolovoza 2022. godine kao posljedica suše i ekstremno visokih temperature, župan Vukovarsko-srijemske županije dana 6. rujna 2022. godine donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode suše za područje Vukovarsko-srijemske županije.

Šteta se prijavljuje od 07. rujna 2022. do zaključno 14. rujna 2022. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vođinci svaki radni dan u vremenu od 9:00 do 14:00 sati.

 

Za prijavu potrebna je sljedeća dokumentacija:

  • Ispunjen obrazac PN,
  • Ispunjen obrazac Izjave o osiguranju,
  • Ispunjen obrazac Privole,
  • Preslika osobne iskaznice, OIB,
  • IBAN račun,
  • dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRRR-u – preslika lista A i B Zahtjeva za potporu,
  • Po potrebi i dodatnu dokumentaciju (fotografije i sl.)

Obavijest o podnošenju prijava štete od prirodne nepogode

Obrazac PN

Izjava o osiguranju

Obrazac privola

Odluka župana o proglašenju prirodne nepogode suše

Skip to content